Transparan Cepheler

Transparan cephe sisteminde camları taşıyan ana strüktür, binanın kullanım amacına uygun, estetik çelik konstrüksiyonlardan oluşmaktadır.

Bu sistemde camlar, çelik strüktüre bağlı paslanmaz çelik elemanlarla taşıtılmakta, sızdırmazlık için camlar arasındaki yatay ve düşey derzlere ultraviyole ışınlarına dayanıklı silikon çekilmektedir. Bu sistemde camların ön ve arkasında cephe boyunca devam eden bir taşıyıcı bulunmayıp yatayda cam köşelerinden ~ 1/6 uzaklıkta bulunan 100 mm genişliğinde ve 70 mm yüksekliğinde tutamaklar görünmektedir (Resim 1.17). Bu sistemde camlar delinmeyip tutamaklar fugadan çıkmaktadır.
Cephe sisteminde, arka taşıyıcı sistem olarak düşeyde kalın temperli cam plakalar kullanılır. Bu cam plakalar düşeyde birbirine paslanmaz çelik lamalarla birleştirilerek 12 m yüksekliğe kadar güvenle uygulanabilir. Yataylarda herhangi bir taşıyıcıya ihtiyaç duyulmadan, cam dikmelerin sehimleri ana strüktürdeki camlarla alınmaktadır. Dört tarafından delinen cephe camları paslanmaz rotiller vasıtası ile arka cam taşıyıcılara mekanik olarak bağlanmaktadır.
Bu transparan cephe sisteminde camlar lamine tek cam veya lamine çift cam olarak kullanılabilmektedir.

Transparan cephe sisteminde, giydirme cephe sistemlerini tamamlayıcı mahiyette, tamamen geçirgen ve akıcı mekân hissini veren, bütünüyle cam yüzeyleri taşıyan çekme gergi sistemleri de mevcuttur. Böylece bugüne kadar sıkça kullanılan ikincil alüminyum elemanların kullanımına gerek kalmamaktadır ve kırılmalar nedeniyle oluşacak problemler ortadan kalkmaktadır.